To bomo naredili tako, da bomo teh osem sestavnih elementov EX povezali s ključnimi in trenutno vročimi HR pojmi iz kadrovskega sveta kot so:

  • Kompetence
  • Organizacijska kultura
  • Talenti & Razvoj kadrov
  • Globalni HR trendi
  • Employee purpose
  • Employee turnover
  • Employe journey
  • Digitalna delovna mesta
  • Future of work
  • Trajnost

... in še 15 drugih pomembnih pojmov za HR, vodje in zaposlene.

Na koncu bo tudi čas za vaša kratka vprašanja, med udeleženci pa bomo izžrebali tudi tri, ki bodo dobili možnost daljšega eno urnega pogovora o izkušnji zaposlenega aplicirano na njihovo organizacijo. Vsak udeleženec bo dobil tudi dodatne materiale, kot npr. tabelo povezanosti 8 elementov EX na vsakega od naštetih povezanih HR pojmov in primer popotovanja zaposlenega z vrisanimi elementi EX na vsakem koraku.

Predavatelj

Aleš Štempihar, podpredsednik IIBA Slovenija, team leader pri Digital42, digitalni strateg, skrbnik digitalnih poslovnih preobrazb
Kadar je potrebno začeti s temelji digitalnega poslovanja in videti prihodnost podjetja skozi digitalno poslovno preobrazbo, je Aleš prava oseba za pogovor in/ali sodelovanje. Kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri pripravi in izvedbi digitalne strategije in digitalne poslovne preobrazbe.  V njej kot enega ključnih temeljev uspešnosti vedno znova poudarja vlogo kadrovske službe in ustrezno pripravo zapsolenih na spremembe. Temu ustrezno ima v svojem koncpetu digitalne srategije tudi sva ključna strateška digitalna elementa Digitalne kadre in delovna mesta s poudarkom na izkušnji zaposlenega in organizacijsko kulturo za poslovanje v digitalni ekonomiji. Aleš kot strateški poslovni analitik povezuje različan področja poslovanja, tako tudi EX in CX ter  EX in ključne pojmi povezane s kadri.
Aleš se z digitalnostjo ukvarja že od leta 2015 (Digital dan za Petrol leadership), trenutni projekt, ki vjključuje prav velik poudarek na vključenosti zaposlenih in izkušnji zaposlenega pa je KOTO.
Aleš ima tudi tri mednarodne digitalne certifikate, med njimi je zadnji iz Cambridgre University (2022).

Dodatno

​Priporočamo tudi branje naslednjega prispevka, kje je poudarjena vloga EX:  https://www.finance.si/8986082/Mozgani-srce-in-pljuca-uspesne-digitalne-poslovne-preobrazbe
Srce = izkušnja kupca (CX) in izkušnja zaposlenega (EX); Leva polovica srca predstavlja izkušnjo kupca (Customer eXperience), desna pa izkušnjo zaposlenega (Employee eXperience). Srčne zaklopke so stične točke poslovnih funkcij, ki odločilno vplivajo na njuno povezanost.