IIBA poslovna analiza organizacijam pomaga pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom uravnoteženosti med zagotavljanjem vrednosti svojim kupcem (npr. Cx – kupčeva izkušnja) in vrednosti podjetjem (npr. nižanje stroškov in učinkovitejše izkoriščanje virov) njihovim lastnikom in zaposlenim (EX - izkušnja zaposlenega). IIBA poslovno analitični pristopi so tudi v skladu z digitalnostjo in s temi pristopi so si pomagala številna podjetja, ki so se prijavljala na razpise.

Udeležba je primerna za vse poslovne analitike in tudi za vse tiste, ki nastopate v drugih poslovnih vlogah (vodja digitalne preobrazbe, vodja projektov, vodja poslovne funkcije, vodja kakovosti, lastnik procesov, vodja IT, podatkovni znanstvenik, razvijalec IT rešitev,…), kjer vam ta znanja pridejo prav pri vašem poslovnem vsakdanu. 

Se prepoznate v navedenih poslovnih situacijah?

 • Vaši kupci niso najbolj zadovoljni ali vašo organizacijo celo zapuščajo, ker se jim ne znate dovolj dobro prilagoditi;
 • voditi morate ali ste del tima v (digitalnem) projektu, ki je slabo pripravljen in vam zato jemlje več časa, kot je bilo predvideno;
 • nimate jasnih navodil glede prioritet vašega dela;
 • zaznavate pomanjkanje sodelovanja zaposlenih in/ali njihovo premajhno zavzetost za potrebne pozitivne spremembe;
 • radi spoznavate nove poslovne metode in tehnike, ki vam olajšajo vsakodnevno delo;
 • želite s pomočjo novih kompetenc stopiti na novo poslovno pot.

Na dogodku boste izvedeli:

 • Kaj je IIBA poslovna analiza in kakšne poslovne koristi vam prinašajo IIBA poslovno analitični pristopi?
 • Katere poslovne izzive (probleme) z IIBA poslovno analitičnimi pristopi lažje obvladujemo?
 • Kam umestiti poslovno analizo v poslovanje podjetij?
 • Kakšne kompetence, znanja in veščine imajo poslovni analitiki?
 • V katerih situacijah vam bo poznavanje IIBA poslovno analitičnih pristopov prišlo prav?