Danes je poslovanje vse bolj interdisciplinarno in digitalizirano. Kompetence delovnih mest in poslovnih vlog je zato potrebno neprestano nadgrajevati z novimi pristopi in znanji za povezovanje poslovnih funkcij in sodelovanje zaposlenih. Doseženi stopnji sodelovanja in povezovanja sta namreč ključni za uspešno izvedbo sprememb. V ta namen IIBA šola poslovno analitičnih pristopov omogoča posameznikom nadgraditi njihova strokovna znanja in jim omogočiti tudi boljše sodelovanje s sodelavci drugih poslovnih vlog. 

S konceptom večstopenjskega in prilagojenega izobraževanja vam omogočamo postopno spoznavanje z IIBA poslovno analitičnimi pristopi in osvajanje znanja in veščin, ki jih potrebujete za večjo uspešnost na vašem poslovnem področju. Šolanje je namreč prilagojeno različnim nivojem poslovanja in različnim poslovnim vlogam (vodja digitalne preobrazbe, vodja projektov, vodja poslovne funkcije, vodja kakovosti, lastnik procesov, vodja IT, podatkovni znanstvenik, razvijalec IT rešitev,…). Šola je zasnovana tako, da je primerna za začetnike v poslovno analitičnih pristopih, kot tudi za izkušene BA strokovnjake, vse do priprave za uspešno  pridobitev mednarodno priznanega IIBA certifikata.