Usposabljanje 3XHR DPP je sestavljeno iz treh modulov:

1xHR za DPPKakšni so izzivi sodobne HR funkcije v razmerah novega poslovanja in pri digitalni poslovni preobrazbi ter kako ustrezno odgovoriti nanje? 

 Izziv: Novi pogoji poslovanja organizacij in njihov vpliv na kadrovsko funkcijo.
 Naša pomoč: Vloga in naloge kadrovske funkcije za prilagajanje organizacije in zaposlenih novim pogojem poslovanja v digitalni ekonomiji.
Izziv: Kaj mi kot vodji HR prinašajo sodobni kadrovski trendi? Prinašajo več problemov ali več priložnosti? 
Naša pomoč:  Kako nadgraditi svoje znanje in zmožnost kadrovskega oddelka ter pridobiti na veljavi ob pomoči vodstvu in vodjem v DPP.  
- Izziv: Sem kot vodja HR dovolj kompetentna/kompetenten? 
  Naša pomoč: Preverite svoje kompetence vodenja HR oddelka v DPP.
 

2xHR za DPPKljučne kompetence prihodnosti in kako jih sistematično razvijati v našem poslovnem okolju?

- Izziv: Katere so ključne kompetence s katerimi bodo vodje HR kos novim izzivom?
  Naša pomoč: Seznam in opis posameznih kompetenc za vodje HR s katerimi bodo uspešno premagovali nove izzive in dali ustrezen prispevek pri digitalni poslovni  preobrazbi. 
- Izziv: Kako nadgraditi upravljanje in razvoju kompetenc zaposlenih?
  Naša pomoč: Katere so nove digitalne kompetence in kako oblikovati kompetenčne modele zaposlenih s pomočjo katerih bodo uspešno izvajali digitalno poslovno preobrazbo. 
 

 3xHR za DPP: Katere so karakteristike sodobne organizacijske kulture in kako jo sistematično razvijati?

- Izziv: Kaj je pravzaprav novega na področju organizacijske kulture? 
  Naša pomoč: Specifičnosti organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji. Priporočila in usmeritve za sistematični razvoj sodobne organizacijske kulture.
- Izziv: Kako naj razvijamo sodobno organizacijsko kulturo? Kaj so njene nove sestavine?
  Naša pomoč: Ključne karakteristike in sestavine organizacijske kulture, ki bo uspešno podprla digitalno poslovno preobrazbo organizacije?